Văn hóa độc đáo của đồng bào Mông xanh

Ngày xuất bản: 22-03-2023

Lượt xem: 1620

Đồng bào Mông xanh ở Nậm Xé, Văn Bàn có nhiều nét văn hóa độc đáo như dân ca, dân vũ, trang phục, các trò chơi dân gian... Cùng với đó, nhiều nghề truyền thống như; trồng lanh dệt vải, thêu thùa, rèn đúc, đan lát... Tất cả đều đang được bà con giữ gìn gần như nguyên vẹn và trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên những sắc màu văn hóa riêng có.