Nét đẹp thể thao truyền thống

Ngày xuất bản: 24-08-2023

Lượt xem: 1309

Không đơn thuận là trò chơi dân gian, thể hiện tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc, bắn nỏ còn là môn thể thao được nhiều người yêu thích. Thông qua luyện tập, việc gìn giữ và phát triển môn bắn nỏ góp phần gắn kết cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần, phát huy nét đẹp văn hóa thể thao dân tộc.