Biên cương rợp bóng cờ, hoa

Ngày xuất bản: 01-09-2023

Lượt xem: 1256

Với dân tộc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện ý chí và nguồn động lực vô biên trong quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Ngày này cách đây 78 năm, trong mùa thu cách mạng năm 1945, hàng vạn người dân Việt Nam yêu nước đã tập hợp dưới lá cờ đỏ sao vàng, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày hôm nay, quê hương vùng cao Lào Cai cũng rực rỡ màu hoa, lá cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi hiên nhà, trong mỗi khu phố hay từng bản làng, thôi thúc mỗi người thêm nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.