Động Tiên Cảnh

Ngày xuất bản: 09-08-2023

Lượt xem: 488

Động Tiên Cảnh trên núi Thẻ, ở bản Thâu 1, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên là danh thắng cấp tỉnh. Động nằm sâu trong lòng núi, có kiến tạo tuyệt mỹ với không gian rộng, nhiều nhũ đá theo thời gian tạo thành hình thù kỳ bí.

Bên cạnh những giá trị về thẩm mỹ, động Tiên Cảnh còn gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng bào, Nhân dân nơi đây.