Sách cổ của người Dao

Ngày xuất bản: 10-10-2023

Lượt xem: 930

Kho tàng văn hoá các dân tộc thiểu số đang được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, những cuốn sách cổ của người Dao tuyển, do các nghệ nhân sưu tầm, gìn giữ đang tiếp tục được thế hệ trẻ tìm hiểu, khai thác, vận dụng giá trị của sách vào cuộc sống. Từ tâm huyết của những thế hệ hôm nay không chỉ bảo tồn mà còn khơi dậy những giá trị văn hoá, tri thức bản địa phong phú của cộng đồng người Dao ở Lào Cai.