Sắc màu văn hóa Văn Bàn

Ngày xuất bản: 02-11-2023

Lượt xem: 743

Văn Bàn – vùng đất sâu nặng nghĩa tình, giàu truyền thống văn hóa. Tại đây, cộng đồng các dân tộc Tày, Dao, Xa Phó, Thái, Mông xanh đang lưu giữ, bảo tồn và phát huy những điệu dân ca, dân vũ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương.