Trao truyền văn hóa

Ngày xuất bản: 27-10-2023

Lượt xem: 762

Kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số đang được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, những cuốn sách cổ của người Dao tuyển do các nghệ nhân sưu tầm, gìn giữ đang được thế hệ trẻ tìm hiểu, khai thác, vận dụng giá trị của sách vào cuộc sống, qua đó khơi dậy những giá trị văn hoá, tri thức bản địa phong phú của cộng đồng người Dao ở Lào Cai.