Mùa thu hoạch

Ngày xuất bản: 28-10-2023

Lượt xem: 1146

Thời điểm này, nhiều loại rau của nông dân Lào Cai đang vào mùa thu hái. Trên khắp các thửa ruộng ở vùng thấp đến những sườn đồi, mảnh nương ở vùng cao đều biếc một màu xanh của các loại rau mùa thu - đông, dệt nên bức tranh nông thôn tươi mát, đầy sức sống.