Người La Chí ăn Tết tháng Bảy

Ngày xuất bản: 29-08-2023

Lượt xem: 855

Người La Chí ở Bắc Hà còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó 'Khu Cù Tê' - Tết tháng Bảy – một cái tết quan trọng nhất trong năm của người La Chí, trong đó nghi lễ cúng bái tổ tiên và những vong hồn tháng Bảy gắn với lễ rượu khá thú vị. Tết Khu Cù Tê được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.