Nghi lễ Then Khoăn

Ngày xuất bản: 31-05-2023

Lượt xem: 512

Nghi lễ Then Khoăn còn gọi là Then Cầu thọ của người Tày Văn Bàn với nét văn hóa độc đáo, thể hiện lòng tri ân của con cháu đối với bậc sinh thành cũng như người cao tuổi trong gia đình người Tày. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nghi lễ Then Khoăn đang được đồng bào địa phương gìn giữ, phát huy trong đời sống cộng đồng.