Trù phú thung lũng Lùng Phình

Ngày xuất bản: 06-08-2023

Lượt xem: 422

Các dự án nông nghiệp công nghệ cao được triển khai không chỉ giúp cho bà con vùng cao Lào Cai tiếp cận với phương thức sản xuất mới, an toàn, hiện đại, có nguồn sinh kế bền vững, mà còn đang mang lại một màu xanh trù phú cho những thung lũng mờ sương.