Kỳ bí động Tiên Cảnh

Ngày xuất bản: 25-11-2021

Lượt xem: 742

Động Tiên Cảnh nằm sâu trong núi Thẻ, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên có lòng hang rộng lớn và kiến tạo từ trầm tích địa chất cả nghìn năm. Bên trong động có nhiều nhũ đá muôn hình vạn trạng, đầy kỳ bí, lung linh, huyền ảo.