Khu di tích Du kích Gia Lan (Văn Bàn)

Ngày xuất bản: 11-10-2021

Lượt xem: 632

Khu di tích Du kích Gia Lan là một chứng tích lịch sử, niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Văn Bàn trong suốt hơn 74 năm qua. Sau Cách mạng tháng Tám, nơi đây đã từng được lực lượng vũ trang địa phương lựa chọn làm nơi xây dựng, phát triển lực lượng, góp phần tiêu hao sinh lực địch, cùng quân dân toàn tỉnh hoàn thành sứ mạng giải phóng Lào Cai, bảo đảm một tuyến huyết mạch, vận chuyển quân lương cho bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên.