Lễ cấp sắc người Dao đỏ

Ngày xuất bản: 04-01-2023

Lượt xem: 1666

Nghi lễ cấp sắc của người Dao đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2012. Đây là một nghi lễ thiêng, mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính của người Dao với tổ tiên, mang theo khát vọng về cuộc sống ấm no và hạnh phúc.