Lớp học chữ Nôm Dao

Ngày xuất bản: 16-05-2022

Lượt xem: 250

Laocaitv.vn - Một lớp học rất dặc biệt tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa. Đây là lớp học chữ Nôm Dao của nghệ nhân Tẩn Vần Siệu. Với tâm huyết gìn giữ, bảo tồn chữ viết của đồng bào dân tộc Dao đỏ, gần 20 năm qua, thầy Siệu đã mở lớp dạy miễn phí cho học trò, là con em đồng bào Dao ở Sa Pa cũng như khắp các địa phương trong tỉnh.