Nét đẹp người lao động

Ngày xuất bản: 16-09-2021

Lượt xem: 879

Mời quý vị và các bạn cùng xem hình ảnh về những người lao công ngày đêm lặng thầm dọn dẹp vệ sinh để giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thành thành phố Lào Cai.