Nghề đan ghế mây của người Dao đỏ

Ngày xuất bản: 23-11-2021

Lượt xem: 982

Ngày 23/11 là ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Đây là ngày để mỗi chúng ta cùng nhìn lại những di sản văn hóa đã được công nhận và cùng nhau bảo vệ, phát huy những giá trị to lớn mà các di sản đem lại, đặc biệt là các nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc. Mời quý độc giả cùng theo dõi quá trình để làm ra chiếc ghế mây bằng phương pháp thủ công của người Dao đỏ. Đây là một nét văn hóa độc đáo cần được bảo vệ và phát triển.