Nghề rèn nông cụ của người Mông

Ngày xuất bản: 24-06-2023

Lượt xem: 707

Laocaitv.vn - Rèn nông cụ là một trong những nghề thủ công truyền thống đồng hành với cuộc sống lao động sản xuất của người Mông, tuy xã hội phát triển, người theo nghề không còn nhiều nhưng những lò rèn nông cụ vẫn đỏ lửa từng ngày, cho ra nhiều loại nông cụ phục vụ sản xuất cho bà con vùng cao.