Sách cổ người Dao

Ngày xuất bản: 04-02-2023

Lượt xem: 199

Sách cổ của người Dao là di sản văn hóa quan trọng có nhiều giá trị về lịch sử, văn học, tín ngưỡng... Sách cổ còn là nguồn tư liệu, là "chìa khóa" để mở cánh cửa nghiên cứu văn hóa của người Dao.