Sản vật chợ quê

Ngày xuất bản: 23-11-2022

Lượt xem: 477

Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, chợ quê cũng đã ít nhiều thay đổi. Hàng quán khang trang hơn, những mặt hàng đa dạng, phong phú hơn. Nhưng bản sắc của một phiên chợ quê vẫn không mất đi, một phần nhờ những sản vật giản dị mà đậm đà.