Thổ cẩm người Dao

Ngày xuất bản: 04-08-2022

Lượt xem: 1248

Nghề dệt, thêu thổ cẩm của người Dao đang được phục hồi và phát triển tương đối nhanh. Bằng các nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, qua bàn tay khéo léo, những phụ nữ người Dao đã thêu, dệt nên những tấm vải đủ màu sắc, hoa văn mang đậm giá trị bản sắc dân tộc.