Tiếng đàn trên núi

Ngày xuất bản: 06-11-2023

Lượt xem: 1945

Nhạc cụ truyền thống nói riêng và văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung là nét đẹp văn hóa thể hiện đời sống tinh thần phong phú của mỗi dân tộc. Mỗi nhạc cụ đều có một câu chuyện và quá trình phát triển riêng, chứa đựng những giá trị, ý nghĩa văn hóa đặc biệt. Mời quý vị cùng cảm nhận âm thanh bay bổng của cây đàn Tì Bà trong khung cảnh nên thơ của vùng cao Lào Cai.