Tranh thờ của người Dao họ

Ngày xuất bản: 20-11-2023

Lượt xem: 7034

Laocaitv.vn - Tranh thờ có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Dao. Chính vì lẽ đó mà việc giữ gìn, bảo tồn nghề vẽ tranh thờ được đồng bào chú trọng, để lưu giữ nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của dân tộc mình cho các thế mai sau.