Tục cúng Mụ của đồng bào Dao

Ngày xuất bản: 05-08-2023

Lượt xem: 538

Theo quan niệm của người Dao đỏ, mỗi đứa trẻ sinh ra là một bông hoa nở trên cây cổ thụ, và cây cổ thụ luôn được Mụ cai quản, chăm sóc cẩn thận. Do vậy, việc cúng Mụ được duy trì trong suốt quá trình lớn lên của đứa trẻ. Và chỉ khi con trai 12 tuổi, còn con gái thì đến tuổi 16 mới có thể làm lễ trưởng thành.