Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Ngày xuất bản: 04-10-2023

Lượt xem: 1002

Cùng với học văn hóa, các hoạt động ngoại khóa cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng trong việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ngoại khóa tại các trường học vùng cao trong tỉnh.