Vẻ đẹp Quang Kim (Bát Xát)

Ngày xuất bản: 11-06-2021

Lượt xem: 3782

Cùng với tín ngưỡng độc đáo trong đời sống tâm linh, đến nay người Giáy xã Quang Kim, huyện Bát Xát còn lưu giữ được những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc, góp phần tích cực giúp địa phương bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống.