Vui hội đại đoàn kết

Ngày xuất bản: 18-11-2023

Lượt xem: 2640

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở là đầu mối của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, chung tay xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp.