Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

10:42 06-06-2019 | :461

Laocaitv.vn - Sáng 6/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2019 cho 128 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh gồm những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế xã hội, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; công tác bảo vệ an ninh chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng… Qua đó giúp các học viên nâng cao kiến thức về quốc phòng và an ninh, khẳng định vị trí đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự quốc phòng Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời thông qua chương trình học tập giúp các đồng chí học viên củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, nâng cao năng lực, tổ chức nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết