Sa Pa: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

15:47 13-09-2019 | :175

Laocaitv.vn - Huyện Sa Pa vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Giai đoạn 2009 - 2019).

13 tập thể và 25 cá nhân được tặng Giấy khen của UBND huyện Sa Pa.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện Sa Pa đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Công tác tuyển quân, động viên hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt và duy trì nghiêm túc. Lực lượng dự bị động viên được tổ chức biên chế 100% đầu mối các đơn vị theo qui định. UBND huyện tổ chức thực hiện tốt các cuộc luyện tập, diễn tập theo phương châm “thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn tình hình tổ chức thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, những kết quả đã đạt được, cũng như hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình tổ chức và chỉ đạo thực hiện.

Tại hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể và 25 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019./.

Minh Hải


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết