Ban hành mức thu học phí mới đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

14:06 26-07-2020 | :191

Laocaitv.vn - Nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai được thông qua tại Kỳ họp thứ 14 quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

Theo đó, mức thu học phí cụ thể đối với mỗi học sinh như sau: Học sinh thuộc các phường trên địa bàn thành phố Lào Cai là 125.000 đồng/tháng; học sinh thuộc các phường trên địa bàn thị xã Sa Pa và thị trấn khu vực I là 80.000 đồng/tháng; học sinh thuộc xã khu vực 1 là 60.000 đồng/tháng; học sinh thuộc các xã, thị trấn khu vực 2 là 30.000 đồng/tháng; học sinh thuộc các xã khu vực 3 và các thôn đặc biệt khó khăn của các xã, thị trấn thuộc khu vực 2 là 10.000 đồng/tháng; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên được áp dụng mức thu học phí tương đương với mức thu học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục căn cứ hộ khẩu thường trú của học sinh để xác định và áp dụng mức thu học phí.

Việc tổ chức thu, sử dụng và miễn, giảm học phí thực hiện theo Luật Giáo dục năm 2019 và các quy định tại nghị định của Chính phủ. Đối với các phường thuộc thị xã Sa Pa giao UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo chính sách an sinh xã hội và các quy định của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết