Chương trình xây dựng nông thôn mới của Lào Cai tiếp tục có nhiều kết quả tích cực

07:51 12-06-2018 | :137

Laocaitv.vn - 6 tháng đầu năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thực hiện được 252 km đường giao thông, 1.415 nhà tiêu hợp vệ sinh, 683 chuồng trại gia súc, hơn 1.400 hố rác thải, 78 mô hình nhà sạch vườn đẹp.

Cùng với đó, việc tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng huy động được sự tham gia tích cực của cộng động xã hội, bằng việc huy động được trên 1 tỷ 642 triệu đồng, 121.579 m2 đất và 54.278 ngày công lao động, cùng nhiều hiện vật khác. Nhờ những nỗ lực triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân ở vùng nông thôn đã được cải thiện đáng kể. Đây chính là động lực để người dân tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Việt Hùng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết