HĐND tỉnh giám sát cơ chế tự chủ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14:01 21-08-2019 | :140

Laocaitv.vn - Sáng 21/8, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ do đồng chí Giàng Mạnh Nhà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Phương Liên)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổng số đơn vị công lập trực thuộc sở là 6 đơn vị, gồm: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch; Trung tâm Văn hóa Điện ảnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh, Đoàn Nghệ thuật dân tộc; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Tổng số biên chế các đơn vị thuộc sở là 241 người, số lượng đã tinh giản là 16. Đến năm 2018, 100% số đơn vị sự nghiệp đã thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 của Chính phủ. Về cơ bản, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc sở chủ động sử dụng biên chế hợp lý, thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn các vị trí trong đơn vị; đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các đơn vị đã từng bước đổi mới hoạt động; chủ động hơn trong việc quản lý, chi tiêu tài chính, chú trọng đến các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, đặc biệt là chi thường xuyên; từ đó, tăng thêm thu nhập cho người lao động và xây dựng đơn vị phát triển.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tồn tại trong thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở. Trong đó, cơ chế quản lý và phương thức hoạt động của các đơn vị chưa được đổi mới đồng bộ dẫn đến chất lượng cung cấp dịch vụ và hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp còn hạn chế; đơn vị chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ, như: Về tổ chức bộ máy, biên chế, về quản lý và sử dụng viên chức, do vậy chưa phát huy được khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm; đồng thời có phương án sử dụng tài sản. Đây là 2 cơ sở quan trọng cần phải hoàn thiện mới đảm bảo cho việc tự chủ đi vào thực chất và phát huy hiệu quả; tiếp tục xây dựng đơn giá dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức Nhà nước đặt hàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Đại biểu đề xuất ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: Phương Liên)

Tại buổi giám sát, các thành viên cũng đã làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; lộ trình tinh giản biên chế; giải pháp trong hoạt động cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành để đảm bảo tăng nguồn thu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ văn hóa – thể thao - du lịch.

Đồng chí Giàng Mạnh Nhà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Phương Liên)

Được biết, kế hoạch giám sát về cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiếp tục được Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành tại một số đơn vị, địa phương.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết