Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố Lào Cai lần thứ 18

14:50 14-06-2018 | :162

Laocaitv.vn - Sáng ngày 14/6, Thành ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 18 (mở rộng). Nội dung chính là đánh giá kết quả sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXII, đề ra các giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết khóa XII (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Mai Đình Định - Ủy viên Ban Thường vụ - Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Liên)

Đánh giá của Thành ủy Lào Cai cho thấy: Với nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, đến nay, sau gần 3 năm thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XII cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, 5 Chương trình, 22 Đề án trọng tâm của cả giai đoạn đã được Đảng bộ Thành phố tập trung triển khai gắn với 4 Chương trình, 19 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh. Điển hình là các giải pháp nhằm phát triển đô thị bền vững được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, như: Xây dựng và ban hành bộ “Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh”; huy động nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang, trang trí đô thị, chủ động triển khai các đề án xây dựng đô thị, mở rộng không gian đô thị; chủ động triển khai xây dựng các thôn kiểu mẫu nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đô thị và nông thôn; quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, siết chặt kỹ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên 2.120 tỷ đồng, tính đến tháng 6/2018, đã có 16/22 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đã đạt và vượt so với mục tiêu của cả giai đoạn, 6 mục tiêu còn lại đạt từ 61 đến 99%. Một số kết quả nổi bật như: Cơ cấu thương mại dịch vụ tăng từ 47,6% lên 49%; nông lâm nghiệp từ 2,9% giảm xuống còn 2,7%; thu nhập bình quân đầu người  đạt 72,2 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, riêng 6 tháng năm 2018 ước đạt gần 900 tỷ đồng, dự ước cả năm đạt 1.986 tỷ đồng, bằng 198% mục tiêu Nghị quyết đại hội; đã hoàn thành 6 thôn kiểu mẫu, đạt 100% mục tiêu; tỷ lệ hộ nghèo từ 2,92% giảm xuống còn 1,04%, hàng năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.600 lao động, đạt 100% mục tiêu nghị quyết. Các mục tiêu về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cũng đạt được những kết quả tích cực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Thành phố đã kết nạp mới 411 đảng viên, đạt trên 82% mục tiêu Nghị quyết. Lĩnh vục văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố văn minh, thân thiện, kỷ cương; chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển; vai trò, vị thế của Thành phố được nâng lên,  góp phần thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch trong, ngoài nước đến địa bàn.

Đồng chí Mai Đình Định - Bí thư Thành ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Liên)

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố Lào Cai đã tiến hành thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXII; đồng thời, để xuất các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn của giai đoạn 2018 – 2020, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 và Kết luận 197 của Tỉnh ủy Lào Cai và các Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình, đề án của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong thực hiện, Thành phố cũng lựa chọn và xác định một số lĩnh vực ưu tiên, như: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục xây dựng thôn kiểu mẫu. Duy trì các hoạt động TMDV; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp và triển khai các bước xây dựng cụm công nghiệp phía Nam thành phố. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ; củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, từng bước hoàn thiện và tiếp cận các tiêu chí đô thị loại I. Tiếp tục triển khai các nội dung điều chỉnh địa giới hành chính, nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế. Tiếp tục duy trì, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác chính trị tư tưởng. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với vị trí việc làm và tinh gọn bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ...Mục tiêu tổng quát là phát triển đô thị Lào Cai theo hướng bền vững văn minh, hiện đại, đảm bảo cáo điều kiện đề nghị Chính phủ công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại I trước năm 2021. /.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết