Lào Cai: Số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 119 tỷ đồng

08:07 09-06-2018 | :278

Laocaitv.vn - Trong tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.520 lao động, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 170 lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 7000 người lao động, đạt trên 56% kế hoạch năm.

 Tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm mới cho trên 7000 người lao động, đạt trên 56% kế hoạch năm

Công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được ngành chức năng phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Trong tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.520 lao động; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 170 lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 7000 người lao động, đạt trên 56% kế hoạch năm. Về đào tạo nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển sinh và đào tạo được gần 7 nghìn 700 người, đạt gần 54% kế hoạch, gồm các hệ đào tạo Cao đẳng, Trung cấp nghề và đào tạo thường xuyên. Riêng về các chế độ liên quan đến an sinh xã hội như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai theo kế hoạch; ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện giải quyết kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Được biết, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng đầu năm đạt 560 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch và tăng gần 13% so với cùng kỳ; số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 119 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết