Lào Cai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững

08:19 21-10-2019 | :197

Laocaitv.vn - Với sự chủ động của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, đã góp phần thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2019, Lào Cai đã tổ chức được 14 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng tập trung thực hiện việc đề xuất phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư năm 2019, đến nay, giải ngân trên 60 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn.

Đối với vốn vay phát triển sản xuất: Trong 9 tháng qua đã giải ngân được gần 70 tỷ đồng, số khách hàng dư nợ là 1.408, số lượt khách hàng vay vốn là 559 hộ, đạt 98% kế hoạch. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được sử dụng vốn tín dụng đúng mục đích như mua trâu, bò, trồng cây thảo quả, nuôi cá..., đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh đã đáp ứng phần nào nhu cầu vốn phát triển sản xuất, giảm các chính sách cho không và hỗ trợ trực tiếp nhằm khắc phục và hạn chế sự trông chờ ỷ lại, tạo ý thức chủ động phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

Vân Anh - Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết