Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15:24 16-04-2018 | :861

Laocaitv.vn - Trong đó Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 119 về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai; 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, Tỉnh ủy đã điều chỉnh Quy định về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đảm bảo linh hoạt, phù hợp; ban hành Kế hoạch số 119 về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai; 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Yêu cầu các Đảng bộ nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện, có sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến hành nghiêm túc việc xây dựng, tổ chức sinh chuyên đề Học tập và làm theo Bác. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết