Lào Cai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

20:13 11-07-2018 | :43

Laocaitv.vn - Ban chỉ đạo 896 của tỉnh Lào Cai vừa có kế hoạch triển khai thu thập thông tin dân cư nhằm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thu thập thông tin dự kiến sẽ xong trước ngày 31/12/2018

 Sau khi tiến hành triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư tại xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa và phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải đảm bảo các yếu tố: Thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác thu thập thông tin về dân cư phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đúng tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Theo đó sẽ tiến hành thu thập thông tin đối với tất cả công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thu thập 17 thông tin theo phiếu thu thập thông tin dân cư đã được quy định tại Luật căn cước công dân... Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thu thập thông tin dự kiến sẽ xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

 Huy Trường – Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết