Nhiều hộ nghèo của Bát Xát được vay vốn phát triển kinh tế

09:27 26-03-2019 | :120

Laocaitv.vn - Thời điểm này, các hộ nghèo huyện Bát Xát đang hoàn tất thủ tục để được tiếp cận với nguồn vốn cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Người dân làm thủ tục vay vốn.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bát Xát đã giải ngân cho 222 hộ vay mới, với tổng số tiền lên đến 9 tỷ đồng. Qua khảo sát của cán bộ tín dụng địa phương thì đa số hộ nghèo vay vốn ở mức 50 - 70 triệu đồng/hộ. Được tư vấn của cán bộ ngân hàng chính sách cùng với sự giám sát chặt chẽ của các tổ chức hội, các hộ dân đã sử dụng vốn ưu đãi của Nhà nước đúng mục đích, sử dụng vào các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng, trồng cây lâu năm, mở rộng diện tích các loại nông sản đặc hữu và một số dược liệu quý.

Trước đó, năm 2018, hơn 10.000 hộ dân của huyện Bát Xát đã được giải ngân vay vốn lên đến gần 300 tỷ đồng, đầu tư cho vay 14 chương trình. Qua thực tế triển khai tại các hộ, đa số người dân đều thực hiện trả gốc và lãi đúng thời gian quy định.

Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng mỗi hộ vay không phải thế chấp và thời hạn cho vay lên đến 120 tháng. Việc này sẽ hỗ trợ tích cực cho huyện Bát Xát thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo và xây dựng NTM bền vững, với mục tiêu trong năm 2019, sẽ giảm khoảng 6% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương với 240 hộ nghèo hiện có tại địa phương.

Ngọc Hà – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết