Lào Cai đứng thứ 6 về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

20:01 12-07-2018 | :118

Laocaitv.vn - Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 mới được Bộ TT&TT công bố, tỉnh Lào Cai đứng ở vị trí thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố về chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử.

Trong các chỉ số thành phần, Lào Cai đã tăng hạng ở 2 trong tổng số 6 chỉ số. Cụ thể, xếp hạng 2 về chỉ số đánh giá Hạ tầng kỹ thuật CNTT và xếp hạng 3 về chỉ số Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ.

Lào Cai đứng thứ 6 về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Cùng với các chỉ số thành phần tăng hạng, Lào Cai vẫn còn một số chỉ số tụt hạng như: Chỉ số đánh giá dịch vụ công trực tuyến trong 63 tỉnh, thành phố; chỉ số đánh giá cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố; chỉ số đánh giá nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Vấn đề đáng quan tâm là xếp hạng về chỉ số đánh giá Website/portal cung cấp, cập nhật thông tin, các chức năng hỗ trợ xếp thứ 24, giảm 14 bậc so với năm 2016.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 đánh giá, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ nhất trong các tỉnh, thành phố và là tỉnh lần lượt dẫn đầu ở cả 3 khối: Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố.

 Huy Trường – Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết