2 công ty lâm nghiệp tại Lào Cai vẫn còn thua lỗ

20:54 13-04-2024 | :90

Laocaitv.vn - Hiện, tỉnh Lào Cai chỉ còn 2 công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. Tuy nhiên, các công ty này đang khó khăn trong hoạt động.

 

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai cơ bản đảm bảo đủ số vốn điều lệ của các công ty. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp chưa cao, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được so với mục tiêu. Tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, tổng lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là 7,263 tỷ đồng (lỗ năm 2019, 2020). Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, tổng lỗ lũy kế hết năm 2023 là 12,088 tỷ đồng (lỗ các năm 2017, 2018).

Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các công ty này, ngoài rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tỉnh Lào Cai đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có hướng dẫn về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp để tỉnh có đủ căn cứ rà soát, sắp xếp đổi mới 2 công ty lâm nghiệp theo hình thức phù hợp và đảm bảo theo đúng quy định. Có cơ chế, tạo điều kiện để các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý nhiều diện tích rừng tự nhiên tham gia thị trường bán tín chỉ carbon, được trả phí hấp thụ, lưu trữ carbon từ rừng.

Biên tập: Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết