Bảo Thắng - nhiều giải pháp hoàn thành số thu ngân sách Nhà nước

08:08 20-11-2020 | :255

Laocaitv.vn - Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tại các địa phương việc hoàn thành chỉ tiêu số thu ngân sách không phải là bài toàn dễ dàng. Nhưng tại huyện Bảo Thắng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền huyện, đến thời điểm này cơ bản đã đạt được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 do UBND tỉnh giao.

Người dân đến làm tờ khai tại Chi cục thuế huyện Bảo Thắng.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ số thu ngân sách Nhà nước, Chi cục thuế huyện Bảo Thắng đã đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế của các doanh nghiệp từ những năm trước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân đến nộp thuế. Huyện cũng đã khai thác, tận dụng mọi nguồn thu, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Tính từ đầu năm đến nay, huyện Bảo Thắng đã thu được 76 tỷ đồng tiền thuế đất, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch cả năm. Cùng với đó, nguồn thu từ ngoài quốc doanh cũng đã đạt được con số cao hơn so với dự kiến. Ông Lê Văn Chương, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Bảo Thắng cho biết: "Ngay từ đầu năm chúng tôi thực hiện các biện pháp đốn đốc động viên các doanh nghiệp không được giãn, hoãn nợ. Còn các khoản nào được giãn, hoãn theo hỗ trợ Covid-19 thì chúng tôi hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục".

Năm 2020, huyện Bảo Thắng được giao chỉ tiêu là 135 tỷ đồng, tính đến hết tháng 10 địa phương đã thu được 133 tỷ đồng (đạt gần 99% so với chỉ tiêu). Để đạt được số thu đó, huyện đã chỉ đạo các ngành rà soát, phân tích, đánh giá từng nguồn thu, sắc thuế, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Cùng với các ngành chức năng, quản lý chặt chẽ nguồn thu xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, chống thất thu ngân sách hiệu quả. Ông Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: "Trên cơ sở bảng giá đất 5 năm được duyệt, huyện đã kịp thời đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương nộp tiền thuê đất theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đã giao Chi cục thuế thành lập đội kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch về tổng kiểm tra hộ kinh doanh 2020, thu hồi kịp thời các sắc thuế mà các hộ kinh doanh còn nợ”.

Huyện Bảo Thắng tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế theo đúng kế hoạch.

Huyện Bảo Thắng đặt ra mục tiêu năm 2020 sẽ đạt số thu ngân sách khoảng 150 tỷ đồng (tăng 15% so với chỉ tiêu tỉnh giao). Trong 2 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, quản lý thu ngân sách Nhà nước để tăng nguồn thu, chống thất thu, tích cực chỉ đạo các nguồn thu còn đạt thấp; đẩy mạnh biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả… Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ giao đất tái định cư, bán đấu giá các thửa đất đã được tỉnh phê duyệt.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết