Bảo Thắng xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

09:31 04-05-2022 | :614

Laocaitv.vn - Bảo Thắng là vùng chăn nuôi trọng điểm, chiếm hơn 40% tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh. Vì vậy, việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật đang là mục tiêu mà huyện Bảo Thắng hướng tới.

Trang trại gà của Hợp tác xã Xuân Tiến.

Là cơ sở được cấp chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh duy nhất của huyện Bảo Thắng và của tỉnh đối với bệnh cúm gia cầm và bệnh Niucatxon, Hợp tác xã Xuân Tiến, xã Xuân Quang thường xuyên nuôi 80.000 – 90.000 con gà. Sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi, tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ là các giải pháp hợp tác xã thực hiện nghiêm ngặt. Ông Phan Nhật Quang, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Chăn nuôi Xuân Tiến, huyện Bảo Thắng cho biết: "Chúng tôi phải tuân thủ qui trình kỹ thuật và tiêm vắc xin đầy đủ. Chúng tôi tạo ra môi trường chăn nuôi tốt áp dụng tiến bộ khoa học để đem lại hiệu quả nhất".

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ trang trại chăn nuôi ở Làng Bông, xã Xuân Quang luôn áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Nhờ vậy, đàn lợn khi xuất chuồng luôn nhỉnh giá hơn mặt bằng chung. Chị Nga, chủ Trang trại Chăn nuôi thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng cho biết: "Chăn nuôi thì an toàn sinh học phải là hàng đầu. Nhà tôi nhập cám về chuyển sang đây tôi phải phun khử trùng hết, rồi dụng cụ đi mua về cũng phải phun rồi mới chuyên lên đây. Xe cộ rồi người đi đâu về phải tắm rửa, sát trùng hết rồi mới được vào trại".

Chị Nga luôn chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Các trang trại, các hộ chăn nuôi qui mô lớn của huyện Bảo Thắng cơ bản đều áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên hiện nay, chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 40% và được xác định nguy cơ tiềm ẩn, phát sinh dịch bệnh. Bảo Thắng đang tập trung khắc phục tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Chất, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Thắng cho biết: "Thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào những trang trại nuôi lợn lớn đảm bảo qui trình chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với con gia cầm thì sẽ thực hiện đúng qui định của Luật Chăn nuôi, tức là vùng chăn nuôi phải đảm bảo môi trường cũng như là đảm bảo phát triển bền vững".

Bảo Thắng đang khuyến khích các hợp tác xã, chủ trang trại liên kết chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm; phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị; xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến… Đặc biệt là xây dựng thêm các cơ sở an toàn dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững./.

 An Hồng – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết