Bát Xát - nhiều giải pháp trong bảo vệ, phát triển rừng

07:23 12-08-2019 | :83

Laocaitv.vn - Thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp đi đôi với bảo vệ, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng đang được huyện Bát Xát tập trung chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường vận động nhân dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Trong đó, huyện chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; thực hiện công tác khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng và khoán bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đối với cấp uỷ, chính quyền cơ sở; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng tới các hộ dân. Đặc biệt, địa phương chú trọng quy hoạch diện tích rừng phòng hộ và diện tích rừng đặc dụng để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.

Cùng với đó, kế hoạch trồng rừng mới cũng được quan tâm chỉ đạo, theo đó, tổng diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn từ năm 2016 đến hết năm 2019 ước đạt trên 2.583 ha (trong đó, rừng sản xuất trên 2.130 ha, rừng phòng hộ 453 ha). Huyện Bát Xát cũng chú trọng quy hoạch và phát triển hợp lý các loài cây lâm sản ngoài gỗ kết hợp với việc bảo vệ và phát triển rừng bền vừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 57%, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết