Các chương trình, dự án vốn ODA được tỉnh Lào Cai sử dụng hiệu quả

10:05 20-09-2020 | :56

Laocaitv.vn - Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 18 chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA với tổng số vốn đầu tư 3.740 tỷ đồng, trong đó vốn ODA chiếm 3.199 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh là 541 tỷ đồng. 

Các chương trình, dự án vốn ODA được tỉnh Lào Cai sử dụng hiệu quả.

Nguồn vốn ODA chủ yếu tập trung cho lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã hội, hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống, sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và giảm nghèo tại các xã, huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Hiệu quả của các chương trình, dự án đem lại là rất thiết thực, hằng năm bổ sung cho ngân sách tỉnh trung bình 35 - 40 triệu đô la (tương đương 700 - 800 tỷ đồng). Nguồn vốn này góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy sự phát triển xã hội bền vững, xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở các xã miền núi khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện môi trường tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân. Cùng với đó, nguồn vốn này tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân lưu thông trong vùng, nâng cao thu nhập, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 5%/năm./.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết