Chấm điểm các sản phẩm đăng ký cấp sao OCOP cấp tỉnh đợt 3

06:30 14-12-2019 | :289

Laocaitv.vn - Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh vừa tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp hạng đợt 3 các sản phẩm tham gia đăng ký cấp sao OCOP cấp tỉnh.

Qua chấm điểm, Ban chỉ đạo đã công nhận có 4 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Trong đợt này, có 13 sản phẩm thuộc 2 nhóm ngành gồm: Nhóm ngành thực phẩm và nhóm ngành đồ uống của 4 huyện là Văn Bàn, Bát Xát, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Sau khi thẩm định thực tế có 6 sản phẩm đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng đánh giá cấp tỉnh tổ chức chấm điểm đánh giá, xếp hạng sản phẩm lần 3.

Qua chấm điểm, Ban chỉ đạo đã công nhận có 4 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP được tổ chức chặt chẽ, khách quan, chấm điểm công tâm, minh bạch, lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo đúng bộ tiêu chí ban hành.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đã có 46 sản phẩm được cấp sao OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 5 sao. Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM, trong thời gian tới, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình OCOP, tập trung các nguồn lực hỗ trợ cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Ngọc Hà


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết