Chất lượng tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội Lào Cai tốt thứ sáu toàn quốc

09:54 14-02-2018 | :117

Laocaitv.vn - Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đánh giá: Năm 2017, chất lượng tín dụng của các Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định.

Bằng các giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức hội đoàn thể nhận uỷ thác cấp tỉnh, cấp huyện đã tập trung thu hồi nợ quá hạn, xử lý hiệu quả nợ xấu tồn đọng, tích cực thu hồi nợ đến hạn, kiềm chế tối đa nợ quá hạn phát sinh, tập trung nâng cao chất lượng công tác bình xét cho vay. Đến 31/12/2017, nợ quá hạn toàn tỉnh là 1,8 tỷ đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ. Trong khi nợ quá hạn toàn quốc chiếm 0,39%. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Lào Cai trở thành đơn vị có chất lượng tín dụng tốt thứ sáu toàn quốc.

Nợ được khoanh trong năm 2017 chiếm 0,15% tổng dư nợ với con số nợ khoanh là 3 tỷ 650 triệu đồng. Nguyên nhân là do Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức hội đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xử lý nợ bị ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, mưa bão tại huyện Sa Pa và Bát Xát./.

Nguyễn Tâm

 

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết