Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

13:58 21-01-2022 | :303

Laocaitv.vn - Nhằm hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp, Lào Cai đã ban hành một số quy định liên quan đến việc thuê lao động làm việc trong các hợp tác xã.

Cụ thể, mỗi hợp tác xã được hỗ trợ 01 lần thuê 01 lao động làm việc tại hợp tác xã; mức hỗ trợ bằng 01 lần mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc; thời hạn hỗ trợ 60 tháng/01 hợp tác xã.

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ:

- Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên; sử dụng ít nhất 30% lao động tại địa phương.

- Lao động tuyển dụng có trình độ từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán hoặc có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã; có hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động.

CƠ CHẾ HỖ TRỢ:

- Thực hiện chi trả hỗ trợ sau mỗi năm, từ khi hợp tác xã có hợp đồng và chính thức sử dụng lao động (không tính lao động thử việc).

Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết