Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

14:09 19-01-2022 | :158

Laocaitv.vn - Nghị quyết số 26/2020 NQ-HĐND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp đầu tư dự án thuộc Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quyết định của UBND tỉnh; tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm chủ lực; xây dựng trang trại sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Hạn mức vốn vay như sau:

- Đối với các dự án thuộc đối tượng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng không quá 10 tỷ đồng.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 50% tổng mức đầu tư, nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

- Đối với sản xuất, phát triển sản phẩm chủ lực:

+ Đối với cây trồng hàng năm: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 20 triệu/ha.

+ Đối với cây trồng lâu năm: Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 50 triệu/ha.

+ Đối với phát triển chăn nuôi gia súc: Hạn mức tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng.

- Đối với các trang trại sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án nhưng không quá 01 tỷ đồng/trang trại.

 Thu Hiền - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết