Công bố quy hoạch chi tiết Khu cửa khẩu Kim Thành

15:28 18-09-2020 | :3915

Laocaitv.vn - Sáng ngày 18/9Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị công bố, công khai quy hoạch chi tiết Khu cửa khẩu Kim Thành.

Phối cảnh Khu cửa khẩu Kim Thành.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích 194 ha nằm ở Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Trong đó, khu vực cửa khẩu gồm đất cho cơ quan, dịch vụ thương mại, đất kho bãi, đất dự trữ phát triển, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật với diện tích 80 ha; khu vực đô thị hỗn hợp có diện tích 114 ha. 

Khu vực đô thị hỗn hợp sẽ là khu phát triển đô thị mới của phường Duyên Hải trong tương lai, gồm các loại đất văn hóa, giáo dục, dịch vụ thương mại, đất hỗn hợp, đất ở, đất công viên cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và dự trữ phát triển đồng bộ đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí phục vụ cho nhu cầu phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu theo định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 23/11/2018.

Cao Quang Liêm


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết