Đảm bảo công tác đo đạc trong quản lý đất đai

10:07 29-05-2023 | :279

Laocaitv.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc, thẩm định các thiết kế kỹ thuật và dự toán phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, và giải phóng mặt bằng đối với 42 công trình và dự án.

Đồng thời, sở cũng thẩm định chất lượng sản phẩm công trình, đảm bảo cho việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, và cho thuê đất đối với 29 công trình, dự án; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như hồ sơ thẩm định chất lượng sản phẩm công trình phục vụ các hoạt động trên.

Kết quả này góp phần quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo quyền lợi của các đơn vị, tổ chức và người dân khi có sự thay đổi về sử dụng đất.

Ngọc Diệp


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết